Naše Broumovsko Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyka Přejít na přihlášení Přejít na vyhledávání
  • Zprávy
  • Broumovsko
  • Pro rok 2020 připravuje broumovský klášter opět řadu kulturních a vzdělávacích akcí
banner

Pro rok 2020 připravuje broumovský klášter opět řadu kulturních a vzdělávacích akcí

Kateřina Ostradecká

Čtvrtek, 5. prosince 2019

Pro rok 2020 připravuje broumovský klášter opět řadu kulturních a vzdělávacích akcí

I v následujícím roce bude ve Vzdělávacím a kulturním centru Klášter Broumov pokračovat bohatý celoroční program, který nabídne několik desítek kulturních, vzdělávacích i společenských akcí. Pokračovat budou tradiční projekty, objeví se i několik novinek.

KULTURA

Galerie Dům | www.galeriedum.cz

Galerie Dům se dlouhodobě věnuje prezentaci především malířského a sochařského média, a to v jejich aktuálních specifických formách. Vedle ikonických postav českého výtvarného prostoru 2. poloviny 20. století zařazuje i důležité autory střední generace, současně ale představuje talentované nedávné absolventy vysokých uměleckých škol. Často zviditelňuje tvůrčí principy, jež primárně nevycházejí z momentální společenské atraktivnosti konkrétních vnějších témat, ale sledují inspirativnost prostoru obecnějšího charakteru. Do výstavní koncepce jsou díky možnostem exteriérových výstav v klášterní zahradě zařazována i site specific díla, reflektující silnou atmosféru sousedství barokního kláštera.

Kurátorsky vedená výstavní koncepce Galerie Dům klade důraz také na kontinuitu svého programu, v níž spatřuje samostatnou kulturní hodnotu pro region Broumovska a město Broumov. Za dobu své existence galerie zpřístupnila odborné i laické veřejnosti regionu mnoho významných umělců a jejich klíčových děl. Povahou sice komorní prostor, tak nabízí profesionálně realizované výstavy se všemi doprovodnými tiskovinami, a to v kvalitě srovnatelné se státními odbornými institucemi.  Na druhé straně velký počet autorů vysoce oceňuje osobní kontakt s kulturním prostředím Broumovska a umělci tu při svém pobytu často objevují nové inspirační zdroje.

Kurátoři galerie: Iva Mladičová, Petr Vaňous

Daniel Hanzlík 3. 5. – 21. 6. 2020 | vernisáž: 2. 5. 2020
Miriam Kaminská – Barbora Kolouchová  3. 5. – 30. 9. 2020 | vernisáž: 2. 5. 2020
Argišt Alaverdyan 28. 6. – 9. 8. 2020 | vernisáž: 27. 6. 2020
Jitka Svobodová 16. 8. – 30. 9. 2020 | vernisáž: 15. 8. 2020

Sympozium ilustrace | www.sympoziumilustrace.cz

 

V České republice se koná několik výtvarných sympozií, zaměřených na malbu, sochu či keramiku. Žádné ze sympozií se však doposud nezabývalo výhradně ilustrací, která v současné době nabývá na popularitě a zažívá období rozmachu. To organizátory z řad Czech illustrators a Festivalu ilustrace LUSTR inspirovalo k myšlence uspořádat v Broumově Sympozium ilustrace a každý rok vybrat šest účastníků z ČR i zahraničí, kteří v broumovském klášteře stráví jarní dvoutýdenní pobyt prací v ateliérech.

Druhý ročník Sympozia ilustrace se uskuteční v broumovském klášteře ve dnech 21. 3. – 4. 4. 2020. Svou účast již potvrdili Patrik Antczak, Jiří Grus, Nikola Logosová, Dana Ledl alias Myokard a Marek Rubeca. V rámci doprovodného programu proběhne speciální víkend pro širokou veřejnost (workshopy, přednáška o polském filmovém plakátu, promítání animovaných filmů, masterclass polského účastníka sympozia). Rozšiřujeme také spolupráci s výstavní síní LokArt, která se prostřednictvím workshopů pro děti stane na dva týdny centrem dětské imaginace.

 

Kurátoři sympozia: Czech illustrators a LUSTR festival ilustrace

 

21. 3. – 4. 4. 2020

Víkend doprovodných programů pro veřejnost: 27. 3. – 29. 3. 2020

Vernisáž výstavy sympozia a výstavy Festivalu ilustrace LUSTR: 4. 4. 2020

ArtCafé

Multižánrový hudební klub ArtCafé byl založen jako jediný pravidelný klub podobného charakteru za Hradcem Králové. Začínal s jedním koncertem za dva měsíce a dnes se rozeznívá dvakrát až třikrát do měsíce v klášterní Kreslírně. Koncerty českých i zahraničních interpretů otevírají místním milovníkům hudby především svět jazzu, ale i jiných hudebních žánrů, s přesahem k tanečním, divadelním i hudebně-poslechovým večerům.

(výběr z programu)

Středa 19. 2. 2020 od 19:00 - Irena Budwaiserová & Jakub Racek

Středa 15. 4. 2020 od 19:00 - Tara Fuki
Středa 17. 6. 2020 od 19:00 - Deadbeatz Blues Boppers (AUT)
Středa 1. 7. 2020 od 19:00 - Gerald James Clark (JAR)
Středa 30. 9. 2020 od 19:00 - Romanovská Tichý Hrubý & Kugel
Středa 16. 12. 2020 od 19:00 - Inner Spaces

Svět podle…

Ve spolupráci s hudebním publicistou Pavlem Klusákem se nově v klášterním programu objeví víkendové akce „Svět podle…“, během kterých se vybraná výrazná kulturní osobnost představí v roli programového ředitele. Od pátku do neděle uvede svá oblíbená divadla, filmy, hudbu, výtvarníky, literáty a další inspirace. Prvním dramaturgem třídenní multižánrové akce v jedinečném komplexu různých prostor Kláštera Broumov bude písničkář Jan Burian (15. 5. – 17. 5. 2020), letní termín patří skupině Midi lidi a řadě jejích hostů (3. 7. – 5. 7. 2020). Svět podle osobností má rozměr osobního setkání a kromě celé řady kulturních zážitků poskládá dohromady jeden silnější, výjimečný: nechá nahlédnout hlouběji do souvislostí a různorodých podnětů, které se skrývají za tvorbou známých autorů a skupin.

Za poklady Broumovska | www.zapoklady.cz

Festival klasické hudby Za poklady Broumovska otevírá každé léto brány unikátní skupiny broumovských kostelů, které rozezní sobotními podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Koncerty začínají vždy v 18 hodin a vstupné je dobrovolné. Výtěžek putuje na péči o architektonicky unikátní kostely, které se zrodily v autorské dílně slavných architektů Dientzenhoferů.

Předběžný program 15. ročníku festivalu Za poklady Broumovska

Místa konání: kostely broumovské skupiny – podle aktuálního plánu rekonstrukcí kostelů (Broumov, Šonov, Martínkovice, Vižňov, Vernéřovice, Ruprechtice, Police nad Metují, Bezděkov nad Metují, Božanov, Teplice nad Metují, Otovice)

1. 5. 2020 18.00 - Pavel Šporcl, housle a Gipsy Way Ensemble, Sál Dřevník, Klášter Broumov

27. 6. 2020 18.00 - Filharmonie Hradec Králové, dirigent: Andreas Sebastian Weiser; Matyáš Novák, klavír

4. 7. 2020 18.00 - Rakouský soubor z programu NASOM / Aureum Saxophone Quartet TBC

11. 7. 2020 18.00 - Jana Šrejma Kačírková, soprán / Jana Boušková, harfa

18. 7. 2020 18.00 - Ester Pavlů, mezzosoprán / Roman Hoza, baryton / Ahmad Hedar, klavír

25. 7. 2020 18.00 - Laureáti Broumovské klávesy a (nebo) Concertina Praga (dle aktuálních výsledků)

1. 8. 2020 18.00 - Martin Daněk – vítěz Pražského Jara 2019; Ensemble Récreation de Musique

8. 8. 2020 18.00 - Darius Mikulski, lesní roh, Jörg Brückner, lesní roh, lektoři Letních hornových kurzů

15. 8. 2020 18.00 - Prague Cello Q

22. 8. 2020 18.00 - Pražský žesťový soubor a Aleš Bárta, varhany

29. 8. 2020 18.00 - Královéhradecký sbor Jitro; Instrumentální doprovod bude potvrzen

Doprovodný program: Sólové "minutové koncerty" v Klášterní zahradě

Regionální hudební scéna není až tak regionální, jak by se na první pohled mohlo zdát. Filharmonie Hradec králové, klavírista Matyáš Novák, sbor Jitro, to jsou jen vybrané příklady špičkové úrovně. Z Broumovska pochází mnoho talentů, nové se objevují, a právě těm je potřeba dát příležitost, ukázat je veřejnosti a vzbudit v nich motivaci posunout se ve své kariéře dál. Ti, kteří stojí na začátku, i ti, kteří se regionu v současnosti vzdálili, ale stále se sem vrací, budou hlavními interprety tzv. minutových koncertů v areálu Kláštera v průběhu celého léta. Plánujeme dát šanci mladým začínajícím umělcům i jejich renomovanějším kolegům, aby během léta oživili prostory broumovského Kláštera.

Letní hornové kurzy | lhk.zapoklady.cz

Součástí festivalu Za poklady Broumovska jsou Letní hornové kurzy – doprovodný program pro mladé hornisty s mezinárodní účastí. Kurzy jsou určené žákům ZUŠ, studentům konzervatoří i akademií či zájemcům z řad veřejnosti, bez omezení věku. Finálním vyvrcholením kurzů je koncert lektorů kurzů v rámci festivalu Za poklady Broumovska.

2. 8. – 8. 8. 2020

Broumovská klávesa | www.broumovskaklavesa.cz

Mezinárodní klavírní soutěž Broumovská klávesa vznikla v roce 2011. Cílem Broumovské klávesy je uspořádání soutěže pro děti a mládež s patřičnou odbornou platformou v široké mezinárodní působnosti.

Celá idea se opírá o osvědčený systém dětského hudebního vzdělávání a dlouholetou tradici dětských soutěží v ČR. Mladí hudebníci zde mají nejen možnost vzájemné konfrontace na mezinárodní úrovni, ale také kontaktu se špičkovými osobnostmi českého i zahraničního klavírního umění a představiteli stěžejních hudebních institucí.

X. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy

24. 4. – 26. 4. 2020

Dobročinný večer pro Broumovsko

Dobročinný večer pro Broumovsko je společenskou akcí, na které se setkávají pozitivně naladění lidé, vnímající zodpovědnost za rozvoj regionu. Každoročně se koná v předvečer veřejné ochutnávky vín Vinum et Cetera. 

Hosté mohou v průběhu večera, který je doprovázen ochutnávkou vybraných vín, vynikajícím jídlem a příjemnou hudbou, projevit filantropii a účastnit se dražby uměleckých předmětů, obrazů, fotografií nebo rukodělných výrobků v tiché aukci a později se zapojit do veřejné aukce vín. Výtěžek z celého večera putuje do grantového programu „Máme rádi Broumovsko“ na podporu místních projektů.

Pátek 5. 6. 2020 od 18:00

Vinum et cetera, burčákobraní, trhy

Skvělá vína, příjemná hudba a pozitivní letní atmosféra. To jsou hlavní znaky oblíbené červnové akce Vinum et Cetera, která nabízí veřejnou degustaci nejlepších českých a moravských vín z kolekce Salonu vín České republiky. V září se pak uskuteční tradiční klášterní Burčákobraní.

Více než tři tisíce návštěvníků z různých koutů regionu i České republiky pravidelně navštěvují naše klášterní trhy. Ty se konají vždy třikrát ročně – o Velikonocích, na podzim a během adventu. Trhy jsou oblíbené především mezi místními lidmi, kteří si sem přicházejí vychutnat klidnou atmosféru, nakoupit kvalitní regionální výrobky, sezónní dekorace a dárky pro své nejbližší.

Vinum et cetera - Sobota 6. 6. 2020 od 13:00
Burčákobraní - Září 2020 od 13:00
Velikonoční trh - Sobota 4. 4. 2020 od 8:30
Podzimní trh - Září 2020 od 8:30
Adventní trh  - Neděle 20. 12. 2020 od 8:30

 

VZDĚLÁVÁNÍ

Dětská Galerie Lapidárium

Experimentální galerijní projekt primárně zaměřený na dětského diváka. Jeho náplní je pravidelná příprava kurátorsky vedených výstav respektovaných autorů střední generace, které by měly děti a jejich rodiče vstřícnou formou uvádět do světa současného umění. Nejde v něm o to přiblížit se dětem pomocí infantilní stylizace, ale pokusit se vytvořit takový výstavní formát, který by byl schopen zprostředkovat živá témata, techniky i výtvarná média, která by bylo možné prostřednictvím doprovodných programů dále rozvíjet.

Malé velké výstavy mohou stejně tak pracovat s interaktivitou na bázi zkoumavé hry nebo prostě upřednostňovat dětského diváka formálně, například výškou navěšení obrazů. Vizuální podoba výstavy a možnost komunikace o jejím obsahu jsou stejně důležité, ale není nutné, aby byly ve vzájemné rovnováze. Cílem je nejen samotná edukace, ale především vytvoření takového prostředí, které se bude snažit odstranit tradované bariéry a zábrany mezi současným uměním a většinovým divákem. V dlouhodobé perspektivě by se pro pravidelného návštěvníka takových projektů mělo umění stát běžnou součástí života ve smyslu jednoho z principů nahlížení na tento svět a způsobu komunikace o něm

Kurátor galerie: Radek Wohlmuth
Kurátorka lektorských programů: Pavla Semeráková

Karíma Al_Mukhtarová
24. 1. – 20. 3. 2020
dětská vernisáž: 23. 1. 2020  I  17 hodin

Vendula Chalánková
3. 4. – 25. 6. 2020
dětská vernisáž: 2. 4. 2020  I  17 hodin

David Helán, Lenka Kerdová, Ian Mikyska, Eliška Perglerová, Ladislav Železný
3. 7. – 25. 8. 2020
dětská vernisáž 2. 7. 2020  I  17 hodin

Toy_Box
4. 9. – 30. 11. 2020
dětská vernisáž: 3. 9. 2020  I  17 hodin

Univerzita třetího věku

Pro všechny, kteří se rádi dozvídají nové zajímavé informace, pořádáme Univerzitu třetího věku ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Akademický rok je, stejně jako na vysoké škole, rozdělen na dva semestry, které dohromady čítají osm přednášek, každý měsíc jednu. Zájemci se mohou těšit na témata z historie, literatury či ochrany přírody. Pro letní semestr jsou připraveny tyto přednášky ve spolupráci s Katedrou sociologie FF UHK.

1. 100 generací ve věkové struktuře české populace.

20. 2. 2020 od 13 hod, RNDr. Mgr. Lucie Vítková, Ph.D.

 

2. Kde domov můj?

19. 3. 2020 od 13 hod, PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D.

 

3. Sociologie hranic a sociologické výzkumy pohraničí.

16. 4. 2020 od 13 hod, PhDr. Michal Tošner, Ph.D.

 

4. Náboženská situace v České republice sociologickou optikou.

21. 5. 2020 od 13 hod, Mgr. Petra Tlčimuková

 

Broumovské diskuse | www.broumovskediskuse.cz

Dvoudenní diskusní konference s doprovodným programem probíhá v broumovském klášteře vždy na začátku listopadu. Jejím cílem je pozvat do Broumova zajímavé osobnosti společenského, politického, vědeckého i duchovního života a rozproudit diskusi na aktuální společenská témata. Každý z pozvaných účastníků obvykle přednese svůj úvodní příspěvek, který je následován moderovanou diskusí zúčastněných. Konference je přístupná široké veřejnosti. Program a termín budou upřesněny na začátku prosince.

Science Café
Cílem celorepublikového projektu Science Café je otevřít skutečný prostor pro přemýšlení a dialog prostřednictvím inspirativních osobností ze světa vědy.

(výběr z programu)

Světlo – dobrý sluha a zlý pán / Světelné znečištění v přírodě a světelná hygiena v našem životě
čtvrtek 15. 1. 2020 od 18:00 hod., sál Kreslírna, Klášter Broumov

Světelné znečištění způsobuje, že na obloze toho vidíme stále méně. Ale nejen to. Představuje také riziko zdravotní, bezpečnostní a ekologické. Přirozená tma je pro život většiny organismů stejně důležitá jako přirozené světlo. Střídání světla a tmy je metronomem synchronizujícím fyziologické funkce organismů, včetně člověka.

přednášející:
Pavel Suchan je předsedou Odborné skupiny České astronomické společnosti pro tmavou oblohu, pracovníkem Astronomického ústavu AV ČR a členem mezirezortní skupiny pro světelné znečištění.

Hynek Medřický je světelný technik se znalostmi o biologickém působení světla, tedy o působení světla na živé organismy včetně člověka.

Zádrž vody v krajině

Návrat vody do krajiny. To je cílem ojedinělého projektu, na kterém pracuje na území Broumovska spolek Živá voda ve spolupráci s Maiwaldovou akademií. Smyslem projektu je návrh komplexních úprav v krajině tak, aby byla schopna zadržet co největší množství vody. Autoři projektu reagují na měnící se klima, které střední Evropě přináší dlouhotrvající období sucha a jinou distribuci srážek ve formě přívalových dešťů. Tyto jevy nejsou pouze výsledkem klimatické změny, ale i důsledkem dlouhodobého hospodaření v naší krajině, která není schopna dlouhodobě zadržovat a akumulovat vodu.

Jednotlivé projekty Zádrže vody jsou založeny na ochraně a obnově celé krajiny, ne jenom jejich jednotlivých částech.  Vždy řeší zádrž vody v celém povodí návrhem mnoha drobných opatření. Navrací do krajiny mokřady, rybníčky a tůně, meandrující toky, větrolamy aj.

Nyní jsou do projektu aktivně zapojeny tři obce a v obci Zdoňov jsou vidět první výsledky projektu. Projekt se postupně šíří po celé ČR. V roce 2020 proběhne v broumovském klášteře školení lokálních koordinátorů, aby se navrhovaný postup změny krajiny mohl šířit a praktikovat v dalších obcích.

Expozice tiskařské dílny

Od ledna 2020 bude edukační program knihtisku pro školy a veřejnost rozšířen o komentovanou prohlídku tiskařské dílny. Nová expozice repliky tiskařského lisu (respektive celého vybavení tiskařské dílny) z 16. století v prostorách interaktivních dílen Maiwaldovy akademie – Vzdělávacího a kulturního centra klášter Broumov. Expozici zapůjčil Památník národního písemnictví v Praze.

Hooping v klášteře Broumov

Nově nabízíme pro děti kroužek Hoopingu – tance s obručí. Chystáme také příměstský tábor nového cirkusu.  Hooping je nový a zajímavý způsob pohybu, který je tak intenzivní, že se brzy dosahuje podobných výsledků jako při ostatních aerobních cvičeních. Hooping je také úžasnou formou, jak uvolnit tělo i mysl.

Lektorka Aneta se obručím a novému cirkusu věnuje od roku 2013. Dva roky cestovala po Itálii a věnovala se pouličnímu umění, tanci s obručí, práci s publikem a buskingu. Po návratu ze zahraničí rozběhla pravidelné kurzy pro začátečníky, pokročilé i pro děti.

Jasná, klidná a celistvá mysl

Víkendové meditační semináře, jejichž náplní jsou ztišení, odpočinek, teoretické přednášky o meditaci a jejích benefitech pro profesní a osobní život, psychologické pohledy na meditaci, společná pravidelná meditační praxe a praktické návody, jak meditaci zakomponovat do každodenního života.

31. 1. – 2. 2. 2020 
6. 3. – 8. 3. 2020
23. 10. – 25. 10. 2020
13. 11. – 15. 11. 2020 

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Odebírejte náš newsletter
O portálu

Zpravodajský portál Naše Broumovsko, který vznikl v říjnu 2010, se zaměřuje na informovanost obyvatel broumovského regionu. Web poskytuje každodenní informační servis a kulturní, společenské, ekonomické či sportovní zprávy nejen z Broumovska, ale i z Královéhradeckého kraje.

Kontakt

Telefon: +420 777 314 251
Email: rene.herzan@broumovsko.cz

Adresa redakce:
Klášterní 1, 550 01 Broumov (Google Mapy)