Naše Broumovsko Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyka Přejít na přihlášení Přejít na vyhledávání
  • Zprávy
  • Speleologové pozvali největší kapacity z oboru do Broumova

Speleologové pozvali největší kapacity z oboru do Broumova

Jiří Kopecký

Pátek, 29. října 2021

Speleologové pozvali největší kapacity z oboru do Broumova

Ve středu 6. října 2021 byla úspěšně ve výstavní síni LokArt v budově Café Herzog v Broumově zahájena výstava „Kočičí skály a jejich pseudokrasový fenomén“. Realizátorem výstavy konané v rámci grantových aktivit zájmových složek měst Broumov a Nowa Ruda byla broumovská jeskyňářská skupina ZO Česká speleologická společnost 5-03 Broumov.

Rok po loňské výstavě konané ve stejném výstavním prostoru věnované 40. výročí speleologické činnosti na Broumovsku bylo námětem letošní výstavy představení výsledků ukončeného speleologického výzkumu, dokumentace a monitoringu v první ze zdejších pseudokrasových oblastí, v Kočičích skalách, uzavřeného monograficky pojatým souhrnným materiálem v rozsahu 88 stran textu a 28 samostatných příloh o popisné, fotografické a grafické části s plány jeskyní i geomorfologickými profily pseudokrasového terénu vypracovanými v měřítku 1:50.

Vernisáž této výstavy za přítomnosti více jak tří desítek účastníků byla za garanční partnery zahájena Ing. Jaroslavem Bitnarem, starostou města Broumova, a Bc. Lucií Rojkovičovou za pořádající Informační centrum v Broumově. Krátce promluvil i Oldřich Jenka, předseda ZO ČSS 5-03 Broumov, načež Jiří Kopecký ml. přečetl krátké úvodní prohlášení k otevírané výstavě. Následně pak Jiří Kopecký st., autor projektu výstavy, postupně představil zaměření a obsah všech jednotlivých panelů. Před nabídkou k individuální prohlídce odpověděl na několik dotazů ke speleologické činnosti obecně i ke specifikům aktivit v samotných pseudokrasových terénech Kočičích skal.

Výstava se setkala s dobrým ohlasem, a to i z řad návštěvníků laiků. Lze tedy soudit, že o tuto oblast jeví zájem i široká neodborná veřejnost a že aktivity místních speleologů jsou propagovány vhodnou formou. Tyto aktivity s velkým přínosem pro poznání a evidenci i velmi těžko dostupných částí přírodního prostředí místních skalních oblastí probíhají i ve značně přísném režimu pro činnosti v chráněných přírodních územích „bez možnosti sledování diváky“. Proto lze jen vítat, že při svých náročných a společensky přínosných a současně pro veřejnost i zajímavých aktivitách a jejich výsledcích jsou broumovští jeskyňáři ochotni se o ně podělit s místní veřejností. Vedle článků v Broumovských novinách a oblíbených přednášek s promítáním snímků z povrchu i podzemí rozsáhlých pseudokrasových terénů na Broumovsku se prokazuje, že velmi vhodnou formou kontaktu s veřejností je i pořádání výstav.

Po složité přípravě se broumovská jeskyňářská skupina také v sobotu 23. října 2021 zhostila dalšího úkolu zadaného grantovým programem. Bylo jím uspořádání česko-polského speleologického workshopu. Již v pátek večer se sjížděli čeští a polští účastníci k tomuto společnému jednání o problematice speleologických a krasologických amatérsky i profesionálně vedených výzkumů a studií v českých a polských částech Sudetského horského pásma rozloženého po obou stranách česko-polské hranice. Náročná příprava akce se však vyplatila, neboť v den její realizace se kinosál Informačního centra v Broumově zaplnil účastníky z amatérských speleologických klubů i profesionálních odborných a vědeckých pracovišť z Čech i Polska.

Tak jako vernisáž výstavy byla i tato akce podpořena a slavnostně zahájena starostou města. Poté následovala zdravice a představení nejvýznamnějších institucí z oblasti speleologie, geologie či geomorfologie. Z české strany jsme byli poctěni návštěvou Ing. Zdeňka Motyčky z České speleologické společnosti a Mezinárodní speleologické unie, z polské strany dr Jana Urbana z Krakova za Speleologickou sekci PTP i Komisi pro pseudokras UIS a dr Andrzeje Tyce ze Slezské univerzity v Katovicích za polská vědecká pracoviště. Za organizující ZO ČSS 5-03 Broumov přítomné pozdravil její předseda Oldřich Jenka. Moderování celodenní akce bylo údělem Jiřího Kopeckého st., který za pomoci dalších členů ZO, několika členů KČT Broumov a výborně spolupracujícího personálu Infocentra města Broumova zvládl řídit náročný program až do večerních hodin.

V průběhu workshopu proběhl nejprve přednes čtyř úvodních referátů přednesených českou i polskou stranou, základně představujících současnou situaci krasu i pseudokrasu v obou částech Sudetského horského pásma. Následně již probíhal i za pomoci projekce přednes příspěvků, k nimž již také probíhala diskuze a dotazy. Bylo tak představeno a prodiskutováno mnoho příspěvků z problematiky krasu, pseudokrasu i montanistiky. Ukázalo se, že mnoho těchto aktivit a úkolů často zcela shodných problémů probíhá po obou stranách česko-polské hranice a přímo volá po výhodném společném a koordinovaném řešení. Ve večerním závěru akce byla proto konstatována potřeba co nejužší spolupráce, kterou proto deklarovalo i společně dohodnuté a sepsané závěrečné prohlášení. Jeho součástí je taktéž i poděkování všech účastníků tohoto česko-polského setkání městu Broumov za možnost realizace této akce právě v Broumově a za administrativní i finanční podporu.

I tato akce se jistě stane hodnotnou součástí česko-polského grantu měst Broumov a Nowa Ruda i příspěvkem ZO ČSS 5-03 Broumov k přiblížení speleologických aktivit zdejší veřejnosti.     

Foto Oldřich Jenka, Tomáš Cirkl, Jiří Kopecký ml.

Přidejte komentář:

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Pro odesláni musíte být přihlášeni
Přihlaste se: E-mail
Nebo se zaregistrujte

Diskuze k článku:

Diskuse zatím neobsahuje žádné příspěvky.
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Odebírejte náš newsletter
O portálu

Zpravodajský portál Naše Broumovsko, který vznikl v říjnu 2010, se zaměřuje na informovanost obyvatel broumovského regionu. Web poskytuje každodenní informační servis a kulturní, společenské, ekonomické či sportovní zprávy nejen z Broumovska, ale i z Královéhradeckého kraje.

Kontakt

Michaela Plchová
Telefon: +420 734 257 512
Email: redakce.nase@broumovsko.cz

Adresa redakce:
Klášterní 1, 550 01 Broumov (Google Mapy)