Naše Broumovsko Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyka Přejít na přihlášení Přejít na vyhledávání
banner

Náchod má tři nové místostarosty

RENÉ HERZÁN

Úterý, 12. dubna 2016

Náchod má tři nové místostarosty

V pondělí 11. dubna se konalo jednání zastupitelstva, kde byli zvoleni noví členové vedení města Náchoda. Po měsíci, kdy rezignoval na post místostarosty i člena zastupitelstva Tomáš Šubert, složil slib nový člen zastupitelstva - Libor Fiedler (Patrioti). Novým členem Rady města Náchoda byl zvolen Zdeněk Philipp (Patrioti).

Místostarostkou, dlouhodobě uvolněnou pro výkon funkce, se stala Pavla Maršíková (KDU-ČSL), která tuto pozici zastávala už v letech 2002-2010. Bude mít v kompetenci odbor správy majetku a financování a odbor sociálních věcí (mimo problematiku školství) včetně organizací zřízených městem v působnosti těchto odborů a zastupování města navenek v těchto věcech. Zvolena poměrem hlasů 19-5-0 (PRO-PROTI-ZDRŽEL SE) z celkem 24 přítomných zastupitelů.

"Mé zvolení je přirozeným výsledkem koaliční dohody. V rámci své kompetence se budu snažit o efektivní využívání financí v oblasti správy majetku a investic, s cílem postupné realizace jednotlivých akcí, schválených v rozpočtu města na rok 2016. Předpokládám spolupráci se všemi odbory, ale také řešení podnětů z řad občanů," uvedla po svém zvolení Maršíková.

Na základě dohody koaličních stran (ČSSD, KDU-ČSL, Patrioti) byly zřízeny posty dalších dvou místostarostů. Těch se nově ujmou formou neuvolněných mandátů pro výkon funkce dva dosavadní členové městské rady – Miroslav Brát a Jan Čtvrtečka.

Nové uspořádání v čele města by mělo být přínosem především v podobě přehlednějšího a jasnějšího rozdělení kompetencí jednotlivých místostarostů. A město za ně navíc ušetří. Oba místostarostové, tzv. neuvolnění pro výkon funkce, budou pobírat shodně měsíční odměnu ve výši 15 tisíc korun. Ta je v součtu podstatně nižší než ta, kterou ukládá Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

Místostarosta Miroslav Brát (ČSSD) bude mít v kompetenci školství, cestovní ruch, příhraniční spolupráci s Polskem včetně projektů navázaných na tuto spolupráci, spolupráci s partnerskými městy a projekty a záměry zlepšující kulturní, společenský a turistický obraz města. Zvolen poměrem hlasů 21-3-0 (PRO-PROTI-ZDRŽEL SE).

"Rád bych svoji pozornost zaměřil na aktuální požadavky náchodského školství, které souvisí s demografickou křivkou a snižováním počtu žáků v náchodských základních školách. S tím souvisí neodmyslitelně problematika nevyužitých prostor v některých budovách. Zároveň bych chtěl věnovat pozornost i aktuálním problémům dneška, které souvisí s bezpečností školských objektů či prověřit na základních školách dopad preventivních programů orientovaných na témata drog apod. V tématech souvisejících s podporou cestovního ruchu, vztahů s polskými a dalšími zahraničními partnerskými regiony a měst hodlám podporovat další konkretizaci a zkvalitňování těchto vztahů a napomoci prohlubování image Náchoda jako moderního evropského města, které je turisticky atraktivní pro domácí i zahraniční návštěvníky. V širším kontextu bych se chtěl věnovat i jednomu zajímavému tématu, které souvisí s mým zájmem o historii. Jedná se o připomenutí města Náchoda jako sídla, které leží na jedné z pobočných linií starověké Jantarové stezky, která spojovala civilizační regiony v okolí Středozemního moře s Pobaltím, kde ostatně leží i jedno z našich partnerských měst – lotyšská Bauska," řekl Miroslav Brát.

Místostarosta Jan Čtvrtečka (ČSSD) bude i nadále pokračovat v přípravě nového územního plánu včetně související problematiky rozvoje města, v jeho kompetenci bude odbor životního prostředí, aktivity související s lázeňstvím a příprava investičních akcí města do roku 2018. Zvolen poměrem hlasů 19-5-0 (PRO-PROTI-ZDRŽEL SE).

"Čeká nás celá řada úkolů a projektů, ve kterých je nutné pokračovat a dotáhnout je do konce. Věřím, že všichni zastupitelé našeho města jsou připraveni hledat vhodná řešení pro jeho současný i budoucí rozvoj. Pokud budeme společně spolupracovat, komunikovat a naslouchat si, zcela nepochybně budeme schopni závazkům vůči občanům dostát," řekl po svém zvolení Čtvrtečka.

Největší radost z nových kolegů měl dle svých slov starosta Jan Birke: "Ten poslední měsíc byl extrémně náročný, především časově. Není možné řídit jednadvacetitisícové město v jednom člověku dlouhodobě. Je to vražedné tempo pro mě, neúnosné pro mou rodinu. Proto, aby byly jednotlivé agendy spravovány pečlivě a efektivně je nezbytné, aby nás bylo víc. Doba je dnes navíc tak hektická a rychlá, že není možné nedělat v tom shonu chyby. A těm bych se rád vyvaroval. Proto vítám, že byli dnes zvoleni noví místostarostové a společně se budeme moci podílet na rozvoji našeho města minimálně stejně intenzivně jako doposud. Navíc, jak se říká, co člověk to názor, a já se moc těším na společné rozhovory a hledání těch nejlepších řešení."

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Odebírejte náš newsletter
O portálu

Zpravodajský portál Naše Broumovsko, který vznikl v říjnu 2010, se zaměřuje na informovanost obyvatel broumovského regionu. Web poskytuje každodenní informační servis a kulturní, společenské, ekonomické či sportovní zprávy nejen z Broumovska, ale i z Královéhradeckého kraje.

Kontakt

Telefon: +420 777 314 251
Email: rene.herzan@broumovsko.cz

Adresa redakce:
Klášterní 1, 550 01 Broumov (Google Mapy)