Naše Broumovsko Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyka Přejít na přihlášení Přejít na vyhledávání
  • Zprávy
  • ČR a Broumovsko
  • Prohlášení Královéhradeckého kraje k zajištění veřejné autobusové dopravy v KHK
banner

Prohlášení Královéhradeckého kraje k zajištění veřejné autobusové dopravy v KHK

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Pátek, 4. prosince 2015

Prohlášení Královéhradeckého kraje k zajištění veřejné autobusové dopravy v KHK

Královéhradecký kraj obdržel koncem minulého týdne dopis od předsedy ZO OSD Jablonec nad Nisou Jiřího Kuchynky, kde se hovoří o datově neurčené jednodenní výstražné stávce, jako reakce na krajem vyhlášenou veřejnou zakázku na zajištění autobusové dopravy. Zároveň zástupci odborového svazu dnes prostřednictvím médií informovali o žalobě k okresnímu soudu a o podnětu na ÚOHS, které mají za cíl krajskou zakázku zastavit.

Královéhradecký kraj s těmito názory zástupců odborů nesouhlasí. Ohledně hrozící stávky kontaktoval všechny dopravce, s dotazem, jak bude během stávky zajištěna veřejná autobusová doprava, kterou jsou na základě platných smluv povinni zajistit. Zároveň jsme dále připraveni jednat s odbory dopravců, schůzka s nimi je svolána na 8. prosince 2015. Veřejnou zakázku ovšem kraj zastavit nehodlá. Učiní tak pouze v případě, že mu to bude nařízeno odpovědným orgánem, tedy buď soudem, nebo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

V případě, že by k podobnému zastavení zakázky došlo, ujišťujeme obyvatele, že nemůže nastat situace, že by k 1. lednu 2017 nebyla autobusová doprava zajištěna. Kraj mám tuto povinnost danou ze zákona a disponuje nástroji mimořádných opatření, které by v tomto případě musel využít.

Kraj není a ani podle žádné zákonné normy nemůže být zodpovědný za výši mzdy, kterou stanoví zaměstnavatel zaměstnanci. Vyjednávání mezd by mělo být podle našeho názoru výsledkem kolektivního vyjednávání jednotlivých odborových organizací se zaměstnavatelem. V tomto názoru se opíráme i o stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí, které jsme za tímto účelem oslovili.

Zakázka na zajištění veřejné autobusové dopravy je doposud největší zakázkou, kterou kdy kraj vypisoval. Její celkový objem v nákladech činí 5,5 miliardy korun. Její příprava byla důkladná, započala již začátkem roku 2015, kdy diskuse o platech řidičů ještě nezapočala. Zároveň jsme při tvorbě zadávacích podmínek vycházeli z výsledků veřejných soutěží v jiných krajích – např. Ústecký kraj. To, že se první známky nevole odborářů objevily až po vypsání zakázky, bereme jako součást nátlaku na ovlivnění průběhu zakázky.

Vypsání veřejné zakázky se dlouhodobě projednávalo v orgánech kraje, tedy jak v Radě Královéhradeckého kraje, Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, tak na veřejném plénu přímo v zastupitelstvu, kde mohl kdykoliv a kdokoliv vystoupit. Pro všechny zastupitele proběhl i informační seminář, kde byl veškerý postup vysvětlen. Veřejnou zakázku pak tyto orgány schválily bez připomínek.

Královéhradecký kraj je ze zákona zodpovědný za zajištění veřejné autobusové dopravy. Ta je financována z veřejných peněz, se kterými je kraj povinen nakládat hospodárně. Námi vypsaná zakázka je v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách a chceme jí docílit nejen hospodárně vysoutěžené ceny, ale zároveň i kvality poskytovaných služeb. Cílem kraje je, aby byla veřejná doprava dlouhodobě dostupná pro všechny jeho obyvatele. Krajem nově stanovené podmínky mají přinést především komfort pro cestující a moderní vybavení, které je v jiných typech dopravy již standardem. Pro příklad uvádíme nejvýznamnější z nich:

- Průměrné stáří a maximální stáří vozového barku
- Nově pořízená vozidla vybavena klimatizací
- Předem stanovené procento nízkopodlažních autobusů
- Zavedení vozidel operativní zálohy – vyjedou do 10 minut v případě vynechání spoje
- Vybavení vozidel vnějším elektronickým informačním systémem
- Vybavení vozidel vnitřním elektronickým vizuálním i akustickým systémem

Foto archiv KHK

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Odebírejte náš newsletter
O portálu

Zpravodajský portál Naše Broumovsko, který vznikl v říjnu 2010, se zaměřuje na informovanost obyvatel broumovského regionu. Web poskytuje každodenní informační servis a kulturní, společenské, ekonomické či sportovní zprávy nejen z Broumovska, ale i z Královéhradeckého kraje.

Kontakt

Telefon: +420 777 314 251
Email: rene.herzan@broumovsko.cz

Adresa redakce:
Klášterní 1, 550 01 Broumov (Google Mapy)