Naše Broumovsko Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyka Přejít na přihlášení Přejít na vyhledávání
  • Zprávy
  • Problematický svah u polického nádraží dál omezuje dopravu

Problematický svah u polického nádraží dál omezuje dopravu

Bára Fialová, foto M. Mašková

Pondělí, 20. května 2024

Problematický svah u polického nádraží dál omezuje dopravu

Kácení ve svahu naproti polickému nádraží už před nějakou dobou skončilo, řidiče však dál omezuje zúžená silnice a doprava řízená semaforem. Dopravním omezením trpí také obec Bezděkov nad Metují, kde se kvůli tomu zvýšil průjezd aut obcí. Jak dlouho toto omezení potrvá a proč je svah tak problematický? Zeptali jsme se za vás.

Zhruba před půl rokem začala po dlouhých přípravách Benediktinská hospodářská správa těžit staré a nemocné stromy, které ohrožovaly řidiče jedoucí po silnici kolem nádraží Police nad Metují. Ani měsíce po těžbě však není silnice plně průjezdná kvůli obavám z pádu kamení z příkrého, skalnatého svahu.

„Pozemek je na našem katastru, a proto jsme byli před kácením požádáni o souhlas s dopravní uzávěrou. Brali jsme to, že to je nezbytně nutná věc. Ale semafory tam jsou stále a nikdo nás nepřizval k žádnému vysvětlení. Lidi se ptají, co se tam děje a jak to dlouho bude trvat,“ říká starosta Bezděkova nad Metují Miroslav Maroul a dodává, že kvůli uzavření jednoho jízdního pruhu se znatelně, ačkoli ne katastrofálně, zvýšil průjezd aut obcí, kudy vede alternativní trasa z Hronova do Police nad Metují. 

 

V nejhorší čas

Podle Petra Kuny ze Správy CHKO Broumovsko byl les nad silnicí naposledy kompletně vytěžen asi deset let před tím, než byla v údolí postavena železnice. Stromy, které ve svahu nyní rostou, tedy dosahují stáří i 160 let. Suťový svah je součástí druhé zóny CHKO, byla zde také vyhlášena Evropsky významná lokalita Kozínek zahrnující i suťové svahy v širším okolí.

„Koncem 90. let, kdy výrazně narostla silniční doprava, bylo třeba rozšířit původní dlážděnou cestu. Investor a projektant prosadili variantu, kdy rozšíření silnice bylo provedeno na úkor stromořadí a příkopu směrem do lesa. Rozšíření silnice opačným směrem do soukromých pozemků a pozemků dráhy dále od rizikového svahu by bylo bývalo bezpečnějším řešením. Silnice se také bohužel částečně zakousla do svahu. Projektanti vyřešili riziko padání kamenů případně sjíždění menších sněhových lavin vodorovnými dřevěnými palisádami, v místě opěrné zdi v zatáčce pod nejstrmějším svahem a nejvyššími skalami však jakékoli bezpečností opatření chybí. Zádržný systém v podstatě dobře fungoval dvacet let a silnice se tak zdála být bez problémů. Jenže palisáda a intenzivní provoz na silnici znemožnily obhospodařování lesa,“ vypráví historii problematického místa Petr Kuna.

Do toho přišlo mezi lety 2015 a 2019 sucho, kůrovcová kalamita a hynutí jasanů. Ve svahu nad silnicí došlo k uschnutí významného počtu smrků v důsledku napadení lýkožroutem smrkovým. Staré stromy se začaly naklánět a ohrožovat silnici. Shodou náhod právě v roce 2019 soud v rámci církevních restitucí rozhodl, že pozemek bude vrácen benediktinům. „Dostali majetek v nejhorší čas za posledních 50 let, co místní lesníci pamatují,” říká Kuna. 

 

Drahá arboristická těžba

V roce 2020 spadl jeden ze stromů na projíždějící kamion a bylo nutné situaci řešit. Benediktinská hospodářská správa se v prosinci 2020 dohodla se Správou CHKO Broumovsko na oboustranně přijatelném postupu těžby lesa. Předpokládala se těžba lanovkou směrem nahoru v šesti úzkých pruzích s probírkou v okolí lanovkové trasy. Jenže kvůli neexistenci pevné příjezdové cesty a soukromým pozemkům na plošině nad svahem nebylo nakonec možné tahat dřevo nahoru a těžební zásah byl odložen.

V únoru 2022 bylo jednání obnoveno na podnět vlastníka stavebnin u polického nádraží. Dohoda byla rozšířena o možnost bezpečnostního zásahu v celé délce souběhu lesa se silnicí do vzdálenosti jedné výšky stromu, tedy asi 40 metrů. Benediktinská správa na to provedla nákladné pokácení asi deseti kusů nejvíce rizikových stromů nakloněných nad silnici. Toto kácení bylo provedeno postupným kácením od koruny s použitím plošiny. Benediktini se následně snažili dohodnout se Správou silnic Královéhradeckého kraje na možnosti těžit dříví ze svahu dolů na silnici.

 

Přísné podmínky

„Správa silnic jim stanovila hodně přísné podmínky a požadovala neúměrně vysoký nájem z dočasného záboru silnice, jako kdybyste tam chtěli pořádat pouť. Zároveň jim říkali, že pokud nějak poškodí při těžbě asfaltovou vozovku, budou to muset celé vyfrézovat a zaplatit nový povrch. Současně jim uložili spravit palisády, které budou těžbou poškozeny, přitom ty dřevěné prvky už po 20 letech dožívají. Nakonec se nějak dohodli, ale ze strany kraje nebylo jednání příliš konstruktivní a vstřícné. Firma Fischer TPD, která zásah realizovala, musela pomocí lana a kladky přetahovat stromy proti náklonu do kopce. Bylo by bývalo jednodušší, když by se silnice mohla na pár týdnů zcela uzavřít, rizikové stromy vykácet, stáhnout po svahu dolů na silnici, zpracovat a odvozit. Do Police se dá jezdit přes Bezděkov a vlastníci by tak mohli provést běžný těžební zásah. To ale nešlo dohodnout, takže skoro všechna pokácená dřevní hmota musela zůstat ležet na místě,” dodal Petr Kuna z CHKO. 

Ředitel Správy silnic Královéhradeckého kraje Petr Kašpar k tomu řekl, že částku za dočasný zábor nestanovuje Správa silnic individuálně. „Její výpočet je prováděn podle ceníku, který již v roce 2017 schválilo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje a který se mimochodem od uvedeného roku dosud nezměnil,“ upřesnil.

Pokáceny tedy byly všechny stromy suché, všechny stromy výrazně nakloněné směrem k silnici a také další stromy, které bránily pokácení těchto rizikových stromů. Byly ponechány vyšší pařezy než obvykle, pokácené stromy jsou tak zajištěny proti pohybu po svahu dolů zapřením o stromy stojící a také o ty vysoké pařezy.

I když je vzhled lesa nyní dost neobvyklý, podle Petra Kuny představuje ležící dřevo další bariéru proti kamenům, které přirozeným zvětráváním opadávají z opukových skalních výchozů ve svahu nad silnicí. Z hlediska ochrany přírody navíc pokácené dřevo ponechané na místě k zetlení tvoří zajímavý biotop pro houby, mechy a hmyz. „Provedeným zásahem se zásadně zvýšila bezpečnost lesního porostu a výrazně se snížilo riziko pádu stromů na silnici,“ dodává dendrolog. Vlastníci lesa řešili také otázku rizika padajícího kamení a stabilitu skály nad silnicí. Nechali si proto zpracovat odborný geologický posudek.

 

Tři posudky

„Čeká se na odborný posudek geologů a další řešení v koordinaci s Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a dalších dotčených úřadů dle platných právních norem,“ řekl Vojtěch Malina z Benediktinské hospodářské správy.

Geolog Ondřej Holý, který odborný posudek zpracoval, řekl Našemu Broumovsku, že skála je ve velmi špatném stavu, ale ve srovnání s podobnými lokalitami se nejedná o nic překvapujícího. „Bohužel je v nevhodné exponované pozici vůči té komunikaci. Vegetace tomu pomáhá, takže určitě nedoporučuji to vykácet. Zvětrávání je takového stupně, že skálu lze v místech rozebrat rukou. Možností je několik, za mě by byla ideální nějaká záchytná bariéra ne úplně u paty svahu, ale trošku nad ní,“ uvedl. 

Další geologický posudek si nechala zpracovat také Správa silnic Královéhradeckého kraje. Třetí posudek pak zpracovala Česká geologická služba pro Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Přidejte komentář:

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Pro odesláni musíte být přihlášeni
Přihlaste se: E-mail
Nebo se zaregistrujte

Diskuze k článku:

Diskuse zatím neobsahuje žádné příspěvky.
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Odebírejte náš newsletter
O portálu

Zpravodajský portál Naše Broumovsko, který vznikl v říjnu 2010, se zaměřuje na informovanost obyvatel broumovského regionu. Web poskytuje každodenní informační servis a kulturní, společenské, ekonomické či sportovní zprávy nejen z Broumovska, ale i z Královéhradeckého kraje.

Kontakt

Michaela Mašková, šéfredaktorka
Telefon: +420 734 257 512
Bára Fialová, 732 284 847, redakce
Email: redakce.nase@broumovsko.cz

Adresa redakce:
Klášterní 1, 550 01 Broumov (Google Mapy)