Naše Broumovsko Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyka Přejít na přihlášení Přejít na vyhledávání
  • Zprávy
  • Rytíř Knížan pasoval na čtenáře více než sto prvňáčků

Rytíř Knížan pasoval na čtenáře více než sto prvňáčků

Jana Lacina Jenková, foto A. Hlaváčková

Úterý, 11. června 2024

Rytíř Knížan pasoval na čtenáře více než sto prvňáčků

Již potřetí se Městská knihovna v Broumově připojila k celostátnímu projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, který pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR s podporou Ministerstva kultury ČR. Při slavnostním programu, který se konal ve dnech 3. – 6. června 2024, se žáci prvních tříd stali čtenáři knihovny a hned si vypůjčili svoji první knížku.

V oblasti dětského čtenářství se jedná o úspěšnou aktivitu, která rozvíjí čtenářské návyky žáků již od prvního ročníku školní docházky. Cílem je přiblížit dětem četbu, naučit je knihovnu pravidelně navštěvovat a zároveň vštípit pravidla, kterými se půjčování řídí. K naplnění těchto nemalých cílů je nezbytná úzká a intenzivní spolupráce se školami, zejména třídními učitelkami prvňáčků. „Pasování prvňáčků na čtenáře je vynikajícím způsobem, jak děti motivovat a vzbudit v nich zájem o čtení právě v období, kdy začínají své formální vzdělávání,“ vyzdvihuje pozitiva akce Kateřina Wehrichová, třídní učitelka prvňáčků ze ZŠ Hradební, Broumov. „Tento projekt nám také umožňuje lépe se propojit s rodiči, kteří mají stejný zájem podpořit vzdělávání a čtenářskou gramotnost. Na osobní úrovni nám projekt přináší mnoho radosti. Vidět nadšení a pokroky dětí nám připomíná, proč jsme si zvolili tuto profesi a jaký dopad můžeme mít na životy mladých lidí,“ dodává paní učitelka.

 

Jsem čtenářem

V první části programu na děti čekaly různé úkoly, při kterých skládaly slova do smysluplných vět nebo hledaly popletená slova. Na jejich počínání dohlížela vzácná návštěva, 70 cm vysoká loutka rytíře v lesklé zbroji. „Nejedná se o klasickou marionetu, kterou loutkoherec ovládá pouze pomocí nití,“ představuje rytíře Knížana Renata Kolářová, principálka broumovského loutkového divadla BRUM. „Tato loutka je zpevněná drátem a tím pádem je její vedení jednodušší, což ale neznamená, že mě při manipulaci s ní nebolí ruce…“ dodává s úsměvem zkušená loutkoherečka. Loutka byla vytvořena v 70. letech pro představení „Souboj na hřbitově“ a na svou další hereckou příležitost čekala dlouhá léta až roku 2022, kdy se v dětském oddělení poprvé zapojila do projektu Pasování prvňáčků na čtenáře.

Po splnění připravených úkolů a prokázání čtenářských dovedností, děti společně s rytířem odříkaly čtenářský slib a po jednom byly slavnostně pasovány na čtenáře dětského oddělení. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla knížka spisovatelky Zuzany Pospíšilové a ilustrátorky Ivety Autratové Kouzelné brýle (původní česká novinka, která je napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a není možné ji v běžném knihkupectví zakoupit) a také čtenářský průkaz do knihovny na jeden rok zdarma. Ten si děti rovnou vyzkoušely v praxi.

„Pasování na čtenáře je významným rituálem, který podporuje u dětí jejich sebevědomí a sebeúctu. Tím, že jsou oficiálně uznány jako čtenáři, získávají pocit hrdosti a úspěchu, což posiluje jejich vnitřní motivaci k dalšímu učení a čtení,“ upozorňuje paní učitelka Wehrichové a její postřeh potvrzuje čerstvě pasovaná čtenářka Madlenka slovy: „Konečně si budu půjčovat knihy sama bez mámy.“

 

Počet dětských čtenářů roste

Zařadit do volnočasových aktivit dětí smysluplnou činnost v současnosti není vůbec jednoduché. „V dnešní digitální éře, kdy děti tráví stále více času u obrazovek, je podpora čtenářské gramotnosti důležitější než kdy jindy. Čtení knih nabízí hluboké a smysluplné zážitky, které digitální média často nenabízejí,“ podotýká paní Wehrichová. O to více nás těší, že právě intenzivní spolupráce se školami nese své ovoce. Knihovnu děti pravidelně navštěvují nejen na dopolední programy v rámci školní výuky. Odpoledne si chodí nejen půjčovat knížky, ale tráví zde svůj volný čas, píší domácí úkoly, setkávají se s kamarády, využívají nabídku společenských her atd. Zájem dětí se promítl i ve statistice knihovny za loňský rok. Z tisícovky všech registrovaných čtenářů Městské knihovny v Broumově je 427 dětí do patnácti let, což je nejvyšší číslo od roku 1989.

Letos bylo v broumovské knihovně pasováno celkem 102 dětí – dvě třídy prvňáků ze ZŠ Hradební, dvě třídy ze ZŠ Masarykovy a jedna skupina dětí z Komunitní školy Tilia. Historie projektu sahá do roku 2008 a postupem let se vypracoval na jednu z nejúspěšnějších aktivit v oblasti dětského čtenářství, který propojuje knihovny se školami. V loňském roce dosáhl počet knihoven zapojených do projektu čísla 600.

 

Přidejte komentář:

Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Pro odesláni musíte být přihlášeni
Přihlaste se: E-mail
Nebo se zaregistrujte

Diskuze k článku:

Diskuse zatím neobsahuje žádné příspěvky.
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus tři
Odebírejte náš newsletter
O portálu

Zpravodajský portál Naše Broumovsko, který vznikl v říjnu 2010, se zaměřuje na informovanost obyvatel broumovského regionu. Web poskytuje každodenní informační servis a kulturní, společenské, ekonomické či sportovní zprávy nejen z Broumovska, ale i z Královéhradeckého kraje.

Kontakt

Michaela Mašková, šéfredaktorka
Telefon: +420 734 257 512
Bára Fialová, 732 284 847, redakce
Email: redakce.nase@broumovsko.cz

Adresa redakce:
Klášterní 1, 550 01 Broumov (Google Mapy)